Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Monday 26 July 2021
Random Bijbeltekst

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend26 juli ochtend

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

Hij verkiest voor ons onze erfenis. -- Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij.

Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, [dien] gij gaan moet. -- Wie is een Leraar, gelijk Hij?

Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. -- Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. -- Geliefden, ik wek u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. -- Maakt u [dan] op, en gaat henen; want dit [land] zal de rust niet zijn; omdat het verontreinigd is, zal het [u] verderven, en dat [met] een geweldige verderving.

Hebreeen 11:8
Psalm 47:5-- Deuterenomium 32:10-12
Jesaja 48:17 SV-- Job 36:22 SV
2 Corinthe 5:7-- Hebreeen 13:14-- 1 Petrus 2:11-- Micha 2:10 SV

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk