Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Tuesday 23 July 2024
Random Bijbeltekst

"Als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend23 juli ochtend

Daarna komt het einde.

Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. ... En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Waak! -- De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat traagheid vinden), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. -- De komst van de Heere is nabij. ... Zie, de Rechter staat voor de deur. -- Ja, Ik kom spoedig.

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht?

Het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en waak in de gebeden. -- Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.

1 Corinthe 15:24
Markus 13:32,33,37-- 2 Petrus 3:9-- Jacobus 5:8,9-- Openbaringen 22:20
2 Petrus 3:11
1 Petrus 4:7-- Lukas 12:35,36

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk