Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Thursday 09 December 2021
Random Bijbeltekst

"Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend9 december ochtend

Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer.

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God? -- Heeft de HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. -- En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

En u, bekeer u tot uw God. Houd aan goedertierenheid en recht vast, zie voortdurend uit naar uw God. -- Maria ... zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn woord. ... Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Spreuken 21:3 SV
Micha 6:8 SV-- 1 Samuel 15:22 SV-- Markus 12:33
Hosea 12:6 -- Lukas 10:39,42
Filipenzen 2:13

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk