Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Friday 24 September 2021
Random Bijbeltekst

"Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend24 september ochtend

Maar voor mij is het goed dicht bij God te zijn.

HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van Uw eer. -- Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in tenten van goddeloosheid. -- Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen om te wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.

Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. --En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, ... laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Psalm 73:28
Psalm 26:8-- Psalm 84:11-- Psalm 65:5
Klaagliederen 3:25-- Jesaja 30:18
Hebreeen 10:19,20,22

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk