Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Thursday 06 May 2021
Random Bijbeltekst

"God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen"

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de avond6 mei avond

Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij?

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. -- En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen.

Onze Zaligmaker, de Heere Jezus Christus, . . . zal ons vernederd lichaam veranderen, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. -- Hij is gezien door Kefas, daarna door de twaalf. Daarna is Hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders op één keer, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

1 Corinthe 15:35
1 Johannes 3:2-- 1 Corinthe 15:49
Filippenzen 3:20,21
Lukas 24:36,37-- 1 Corinthe 15:5,6
Romeinen 8:11

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk