Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Thursday 22 October 2020
Random Bijbeltekst

"Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend22 oktober ochtend

O God, mijn hart is bereid.

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik verschrikt zijn?

U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. -- Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. Zijn hart is onwankelbaar, hij zal niet vrezen, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet.

Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. -- Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het binnenste van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Psalm 108:2
Psalm 27:1
Jesaja 26:3-- Psalm 112:7,8
Psalm 56:4-- Psalm 27:5,6
1 Petrus 5:10,11

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk