Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Sunday 03 December 2023
Random Bijbeltekst

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de avond3 december avond

Ons lichaam is gewassen met rein water.

U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen onderstel, om zich te wassen; en u moet het plaatsen tussen de ontmoetingstent en het altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de ontmoetingstent binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de HEERE in rook op te laten gaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. -- Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, Die in u is. -- Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God – en dat bent u – is heilig.

En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen. -- Al wat onrein is, zal niet in haar komen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwel en bedrog. -- U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet aanschouwen. -- Ik roep u er dan toe op, broeders, op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst.

Hebreeen 10:22
Exodus 30:18-21-- 1 Corinthe 6:19-- 1 Corinthe 3:17
Job 19:26,27-- Openbaringen 21:27-- Habakuk 1:13-- Romeinen 12:1

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk