Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Sunday 20 June 2021
Random Bijbeltekst

"Er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen."

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend20 juni ochtend

Neem dit jongetje mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven.

Gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. -- Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. -- De zegenende ziel zal vet gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden. -- God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.

Ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen inspanning.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? ... Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. ... Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Exodus 2:9
Matheus 20:4-- Markus 9:41-- Spreuken 11:25 SV-- Hebreeen 6:10
1 Corinthe 3:8
Matheus 25:37,38,40,34

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk