Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Thursday 02 February 2023
Random Bijbeltekst

"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de avond2 februari avond

De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.

Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkaar woorden gehad over wie de grootste was. En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. -- Schik u allen onder elkaar; wees met ootmoed bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

De verstandigen zullen blinken als de glans van het uitspansel, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

1 Corinthe 15:41
Markus 9:34,35-- 1 Petrus 5:5,6
Filippenzen 2:5-7,9,10
Daniel 12:3

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk