Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Monday 29 May 2023
Random Bijbeltekst

"Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend29 mei ochtend

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door het leven verzoening bewerkt.

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! -- Het bloed van het Lam. --Het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. -- Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. -- Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. -- Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees. . . . laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof.

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Leviticus 17:11
Johannes 1:29-- Openbaringen 7:14-- 1 Petrus 1:19-- Hebreeen 9:22-- 1 Johannes 1:7
Hebreeen 9:12-- Hebreeen 10:19,20,22
1 Corinthe 6:20

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk