Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Friday 20 May 2022
Random Bijbeltekst

"Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de ochtend20 mei ochtend

Geef acht op uzelf.

Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom zo dat de bedoeling niet onduidelijk is. Ik vecht zo met de vuist, dat ik niet in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf word afgewezen. -- Doe de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook in het spoor van de Geest gaan. -- Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. -- Overdenk deze dingen, leef hierin, opdat het in alles duidelijk wordt, dat u vorderingen maakt.

1 Timotheus 4:16
1 Corinthe 9:25-27-- Efeze 6:11,12
Galaten 5:24,25-- Romeinen 8:14-- 1 Timotheus 4:15

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk