Leesbare Brief
Home arrow Dagelijks licht  
Tuesday 26 January 2021
Random Bijbeltekst

"Als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. "

Dagelijks Licht; een overdenking door Samuel Bagster voor de avond26 januari avond

De Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam.

En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde.En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. -- Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Zij zullen geen honger of dorst meer hebben. -- En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam.

Filippenzen 3:20,21
Ezechiel 1:26-28 SV
2 Corinthe 3:18-- 1 Johannes 3:2
Openbaringen 7:16-- Openbaringen 15:3

Kies de ochtend of de avond:

Selecteer een andere datum:

Voorzover mogelijk is met toestemming gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de overige teksten zijn uit de Statenvertaling.(SV)
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk